Αλαβάστρινα Φωτιστικά

 Τα αλαβάστρινα φωτιστικά προκύπτουν με διακόσμηση κλασικών φωτιστικών με αλαβάστρινες πέτρες, δίνοντας ιδιαίτερη αισθητική στο πολύφωτο. Την ιδιαιτερότητα αυξάνει το γεγονός, ότι κάθε πέτρα είναι λίγο διαφορετική, όπως ακριβώς την δημιούργησε η φύση, άρα κάθε αλαβάστρινο φωτιστικό είναι μοναδικό! Η αλαβάστρινη πέτρα είναι ημιδιαφανή στο ορατό φως, με αποτέλεσμα την καταλληλόλητα της για την κατασκευή πολύφωτων. Ο συνδυασμός αλάβαστρου και μπρούτζου δίνει τέλειο αλαβάστρινο φωτιστικό.

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.