Θεσσαλονίκη οδ. Λαγκαδά 124 
 
 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.