Η απόκτηση των φωτιστικών μας γίνεται κυρίως κατόπιν παραγγελίας, εκτός των κομματιών του εκθετηρίου.

Η παραγγελία πρέπει να έχει πάντα γραπτή μορφή.

Απαιτείται πάντα προκαταβολή, που καθορίζεται κατά περίπτωση και η εξόφληση με την παράδοση.

Η διάρκεια εκτέλεσης καθορίζεται κατά περίπτωση. Η συνηθισμένη είναι 6-8 βδομάδες.

Με τιμή

Λαζαρίδης Ευάγγελος

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.