Κατασκευαστική Διαδικασία 

 

Τα φωτιστικά που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο
είναι όλα παραγωγής μας.

Η παραγωγή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Σχεδίαση.
Επεξεργασία μετάλλων:
α) Λείανση του υλικού
β) Οξείδωση( τεχνητή παλαίωση )
ή γαλβανική επικάλυψη με άλλο μέταλλο πχ. χρυσό.
γ)Βερνίκωμα όπου απαιτείται.
Μοντάρισμα.
Έλεγχο και πακετάρισμα.

 
 
 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.