Κλασικά Φωτιστικά

Τα κλασικά φωτιστικά παραγωγής μας τα κατατάξαμε σε τρεις κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία των κλασικών φωτιστικών μας είναι τα κρυστάλλινα φωτιστικά, η δεύτερη τα  μπρούτζινα φωτιστικά και η τρίτη τα αλαβάστρινα φωτιστικά.
Η κατάταξη αυτή εκφράζει το κύριο χαρακτηριστικό, που καθορίζει την εμφάνιση του κλασικού φωτιστικού.
Τα μέταλλα και των τριών κατηγοριών είναι κυρίως ο ορείχαλκος και ο μπρούτζος,
εκτός από  εσωτερικές σωληνώσεις και μερικές  αλυσίδες που για λόγους μηχανικής αντοχής πρέπει να είναι από ατσάλι,
μιας και ο μπρούτζος  και ο ορείχαλκος εμφανίζουν κόπωση κατά την κάμψη και εφελκυσμό τους και γίνονται  σχετικά  εύθραυστα.

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.