Πίνακας από την οδηγία της Ε.Ε.  σχετικά με την ονομασία των κρυστάλλων.

Για τα φωτιστικά μας χρησιμοποιούνται κρύσταλλα  Ανώτερης Ποιότητας (Superior Quality) Strass  Swarovski ή  Asfour με περιεκτικότητα σε PbO>30%,
εκτός από το μοντέλο Σπείρα, χρησιμοποιείται συνήθως κρυσταλλικό γυαλί.


 
 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.