Στην σημερινή σύγχρονη εποχή του διαδικτύου η δυνατότητα για εύκολη και σωστή πληροφόρηση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση ανάγκης για την προβολή των προϊόντων σε φυσικά καταστήματα. Ο πιο σπουδαίος λόγος για την σταδιακή κατάργηση των φυσικών καταστημάτων είναι η κοστολογική επιβάρυνση των προϊόντων που αναγκαστικά προκαλούν. Στον κλάδο των φωτιστικών η επιβάρυνση αυτή κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου έχουν δικά τους καταστήματα, γεγονός που δεν τους επιτρέπει την εύκολη μετάβαση στην νέα εποχή, που απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των τιμών ( ουσιαστική μείωση τους ). Φυσικά η διατήρηση καταστήματος έχει και πολλά πλεονεκτήματα, με κύρια την δυνατότητα της άμεσης αγοράς και της φυσικής επαφής με το προϊόν. Από την άλλη η δική μου πρόταση προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, απαιτεί όμως την αποδοχή των μειονεκτημάτων της, κυρίως την ανάγκη πληρωμής προκαταβολής και την αναμονή για το προϊόν, που συνήθως κυμαίνεται γύρο στις έξι εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων μου στο μικρό εκθετήριο, που δημιουργήθηκε για τον λόγο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνω τους υποψήφιους αγοραστές των προϊόντων μου να ενημερώνονται σωστά και σε βάθος για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Είμαι πεπιεσμένος, ότι η σωστή ενημέρωση αυξάνει την πιθανότητα να επιλέξετε κάποιο από τα δικά μου προϊόντα. Η γνώση, που καλό θα είναι να έχει ο υποψήφιος αγοραστής φωτιστικών, έχουν κυρίως σχέση με τα υλικά κατασκευής τους και με την επεξεργασία των υλικών αυτών.

Ο σύγχρονός καταναλωτής, έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω, πάντα με οδηγό την αισθητική του, που αναμφίβολα είναι και το πιο σημαντικό απ’ όλα τα κριτήρια, καλείται συνειδητά να επιλέξει το κατάλληλο για τον ίδιο προϊόν.

Με τιμή

Ευάγγελος  Λαζαρίδης 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.