ΜΠΟΥΤΖΙΝΟΙ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ 

Από την αρχαιότητα είναι γνωστές οι διακοσμητικές ιδιότητες των κραμάτων χαλκού και ψευδάργυρου με κύρια το υπέροχο χρώμα τους, που προσομοιώνει αυτό του χρυσού. Επίσης οι εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες του μπρούτζου και η αντοχή του στην διάβρωση το καθιστούν το πλέον κατάλληλο μέταλλο για την δημιουργία μπρούτζινων πολυελαίων. Πριν την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού οι μπρούτζινοι πολυέλαιοι με πολλά κεριά φώτιζαν τις αίθουσες των παλατιών και αρχοντικών. Αυτά τα πολύφωτα είναι η έμπνευση για την δημιουργία των μπρούτζινων πολυελαίων μας. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι με τις τεχνικές χημικής παλαίωσης πετυχαίνουμε φινιρίσματα, που προσομοιώνουν ένα παλιό μπρούτζινο αντικείμενο. 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.