Αναπαλαίωση Κλασικών Φωτιστικών

 
 

Η διαδικασία αναπαλαίωσης περιλαμβάνει:

  • 1. Αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού.
  • 2. Προσθήκη η αντικατάσταση καταστραμμένων τμημάτων του φωτιστικού.
  • 3. Επεξεργασία επιφανείας μετάλλων με σκοπό την ανάκτηση της αρχικής εμφάνισης του φωτιστικού.
  • 4. Αντικατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του φωτιστικού.
  • 5. Αντικατάσταση ή συμπλήρωση κρυστάλλων, γυαλιών και αλαβάστρων, όπου απαιτείται.
  • 6. Συναρμολόγηση του φωτιστικού.
  • 7. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας.

Λαζαρίδης Γ. Ευάγγελος
Πισιδίας 31 Νεάπολη
56 728 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.