Κλασικά Φωτιστικά : Υλικά κατασκευής

Ορείχαλκος

Κράμα κατά βάση χαλκού κα ψευδάργυρου με αναλογία περίπου 63% χαλκού και 37% ψευδάργυρου.
Ο ορείχαλκος είναι το κύριο υλικό των φωτιστικών μας.

Μπρούντζος

Κράμα κατά βάση χαλκού κα ψευδάργυρου και κασσίτερου.
Από των μπρούντζο είναι φτιαγμένα μερικά από τα μπράτσα των φωτιστικών.

Αλάβαστρος

Είδος πέτρας εξαιρετικής διακοσμητικής αξίας.

Κρύσταλλα

Είδος  γυαλιού που περιέχει  οξειδίου του μολύβδου PbO. Ανάλογα με το ποσοστό του PbO  διακρίνουμε :

Κρύσταλλο ανώτερης ποιότητας (Superior crystal):

PbO> 30%

Μολυβδούχο κρύσταλλο (lead crystal):
24%< PbO <30%

Κρυσταλλικό γυαλί (crystal glass):
10%<PbO< 24%

 
 

Λαζαρίδης Γ. Ευάγγελος
Πισιδίας 31 Νεάπολη
56 728 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.