Μπρούτζινοι πολυέλαιοι Πρωτέας

 

Το μοντέλο παράγεται σε πολλές εκδόσεις χάρη σε 4 μεγέθη κέντρων.

 
 

Λαζαρίδης Γ. Ευάγγελος
Πισιδίας 31 Νεάπολη
56 728 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.