Σχεδιασμός 

 

Ο σχεδιασμός φωτιστικών είναι μια από της βασικές λειτουργίες μας. Η ανάγκη των πελατών για ιδιαίτερο   φωτιστικό προκύπτει τόσο από τις εικαστικές τους ανάγκες όσο και από τον χώρο που αυτό θα τοποθετηθεί. Συνήθως ο πελάτης ή ποιο συχνά ο αρχιτέκτονας μας στέλνει κάποιο πρώτο σχέδιο του φωτισμού. Βάση του σχεδίου αυτού γίνετε ο σχεδιασμός του φωτιστικού και υπολογισμός του κόστους.  

 
 

Λαζαρίδης Γ. Ευάγγελος
Πισιδίας 31 Νεάπολη
56 728 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.