Κλασικά Φωτιστικά: 
Χρώματα Κρυστάλλων Ανώτερης Ποιότητας Asfour®
Εξαιρετική διάθλαση του φωτός, που  αποδίδει τα χρώματα που συνθέτουν το φως του Ηλίου

 
 

Λαζαρίδης Γ. Ευάγγελος
Πισιδίας 31 Νεάπολη
56 728 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.