Τοποθέτηση Κλασικών Φωτιστικών

 

Τοποθέτηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή,
αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Συνήθως αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις μεγάλων κατασκευών.

 

Μελέτη. Σχεδίαση. Κατασκευή. Ειδικές κατασκευές.