Renowacje

 

Proces renowacji obejmuje:

 1. Demontaż oprawy.
2.  Wymianę uszkodzonych części oprawy.
3. Obróbkę powierzchni metalu w celu przywrócenia     pierwotnego wyglądu oprawy.
4. Wymianę instalacji elektrycznej oprawy.
5. Wymianę lub uzupełnienie kryształów, szkieł i alabastrów, jeśli jest to wymagane.
6. Montaż oprawy.
7. Sprawdzenie poprawność działania.
 

Lazaridis G. Evangelos
Pisidias str. 31 Neapoli
56 728 Thessaloniki Greece
Tel : +30 698 1433165, email: evlaz@hotmail.gr

Opracowania, produkcja. Projekty indywidualne.